Login

Studenten

Alleen als je bij een LFS-kantoor bent aangenomen als advocaat-stagiaire kan je deelnemen aan de LFS-opleiding. Ieder LFS-kantoor bepaalt zelf hoe je er kan solliciteren. Klik op de kantoornaam onder aan deze pagina om meer informatie te verkrijgen over de solliciatieprocedure van het betreffende kantoor.

Overweeg je advocaat te worden en wil je bij een van de 18 LFS-kantoren in dienst treden, dan is het zeer aan te bevelen om hier vanaf het tweede jaar van je bachelor al rekening mee te houden. Kies dan zo veel mogelijk voor de aanbevolen vakken, met bijbehorende Europese en internationale dimensie. Dan is de studiedruk voor de cognitieve vakken tijdens de opleiding minder. Dat is prettig, want tijdens je stageperiode wordt ook bij de praktijkuitoefening veel van je gevraagd.

Voorbereiden op de LFS

1. Aanbevolen vakken

De LFS adviseert studenten die advocaat willen worden een studiepakket samen te stellen met in ieder geval de volgende vakken:

  • Vermogensrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Ondernemingsrecht / Vennootschapsrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Bestuurs(proces)recht
  • Faillisementsrecht
Ook als je niet bij een LFS-kantoor gaat werken zijn de aanbevolen vakken van groot belang voor je toekomst als advocaat. De studieadviseur en hoogleraren / docenten van je eigen rechtenfaculteit kunnen je helpen bij het inrichten van een studiepakket met de door de LFS aanbevolen vakken zoals die door jouw faculteit worden gegeven.

2. Civiel effect

Voor de advocatuur is bij het afstuderen in de studierichting Nederlands Recht ook een civiel effect verklaring vereist. Zie daarvoor de vereisten die door je eigen faculteit zijn gesteld. De civiel effect verklaring vormt geen garantie dat je bij het afstuderen over voldoende kennis beschikt om het vak van advocaat uit te oefenen. De Orde heeft een aanvullende beroepsopleiding ingesteld die je verplicht moet volgen om een stageverklaring te ontvangen. De LFS Opleiding vervangt het cognitieve gedeelte van deze verplichte beroepsopleiding.