Login

The Law Firm School
The Law Firm School is een unieke samenwerking tussen 16 internationale advocatenkantoren die samen hun advocaatstagiaires de opleiding bieden die hen het beste voorbereidt op de praktijk. De LFS is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten om de coginitieve vakken te verzorgen van de verplichte Beroepsopleiding Advocaten (BA). Deze verplichte BA-vakken vult de LFS aan met extra verdieping in onderwerpen die voor haar kantoren van belang zijn. Daarnaast verzorgt de LFS een aantal extra vakken waarvan kennis onontbeerlijk is voor een advocaat in de internationale rechtspraktijk. De LFS stelt haar advocaatstagiaires bovendien in staat om dit cognitieve curriculum zo'n 4 maanden eerder af te ronden dan via de landelijke Uitvoeringsorganisatie mogelijk is.
Waarom LFS?
  • Gericht op praktijk van je eigen kantoor
  • Topdocenten afkomstig van LFS-kantoren
  • Meer kennis opdoen in minder tijd
  • Interactie met deelnemers van andere LFS-kantoren
  • Carrière gericht
  • Internationaal